Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

13.3.2017
Kommunalvalet 2017: Information till media och kandidaterna om redovisning och övervakning av valfinansiering

Pressmeddelande [pdf, 293 KB]

9.3.2017
Kandidaterna i kommunalvalet 2017 får lämna in en frivillig förhandsredovisning före valdagen. Förhandsredovisningen kan göras elektroniskt eller i skriftlig form.

Kandidaternas och partiernas skriftliga förhandsredovisningarna skall vara Statens revisionsverk tillhanda senast 7.4.2015 kl. 15.

Förhandsredovisningen kan göras elektroniskt med internetbankens bankkoder framtill 8.4.2014 kl. 24.

Kandidaters förhandsredovisningar
Partienars förhandsredovisningar

3.3.2017
Förhandsredovisningar tas emot elektronisk först då kandidatuppställningen har 9.3.2017 fastställts.

10.2.2017
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2016

12.10.2016
Anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med kommunalvalet 2017

12.2.2016
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2016

17.12.2015
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2015

22.7.2015
Redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsval finns på nätet i sex år från det att valresultatet fastställts. Valresultatet vid Europaparla-mentsvalet 2009 fastställdes den 10 juni 2009 och därför har redovisningarna över detta val utelämnats.

Gjorda redovisningar: Valfinansiering

Gjorda redovisningar: Partifinansiering


Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Registerbeskrivning [pdf, 24 KB]